Skip to Content

CE-markering & certificatie volgens NBN – EN 3

Een brand blussen is geen alledaagse zaak. Het kan dan ook geen kwaad om er even bij stil te staan. Blussen is namelijk gemakkelijker wanneer vaste materialen zoals hout of papier vuur vatten, dan wanneer ontvlambare vloeistoffen of gas ontbranden of nog metalen zoals natrium of magnesium.

De industrie is zich bewust van deze verschillen en heeft daarom verschillende soorten draagbare brandblussers ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk te kunnen optreden in soms extreme omstandigheden.

De brandblusser die uiteindelijk wordt gekocht, heeft een lange weg afgelegd: zo zijn er tal van studies en tests uitgevoerd, zijn reglementeringen en normen van toepassing en zijn de apparaten onderworpen aan vele controles, tests en certificeringen.

Al die informatie staat op het etiket dat op de brandblusser is aangebracht. Zie bijlage hieronder.

Inhoud syndiceren


by Dr. Radut